Protokoll fra styremøte i BSSL 2. Oktober 2020

Protokoll kan leses her.