Velkommen til påskefjellet!

Det blir verken Hugarhaugrenn eller Årsmøte BSLL i påsken i år.

På grunn av restriksjonene rundt pandemien er vi dessverre nødt til å avlyse
Hugarhaugrennet også i år.
Årsmøtet tar vi etter dugnaden 12.juni (dugnaden er flyttet fra 5.juni).

Vi minner også om kommunens smittevernregler. Hvis din hjemkommune har andre
smittevernregler enn Nesbyen, er det de strengeste reglene som gjelder.

Nesbyen kommune ønsker dere velkommen til hytta i påskeferien.
• Man må være frisk, ikke i karantene eller i isolasjon. (Husk at man er i karantene etter
koronatest – frem til svar foreligger)
• Dersom man besøker butikker/serveringssteder i Nesbyen, må man være nøye med å følge
smittevernreglene.
Det er påbud om bruk av munnbind!
Forsøk å handle på tider med liten trafikk.
• Følg de nasjonale smittevernrådene – holde avstand både ute på tur, i heis-kø, på butikker
og andre offentlige steder.
• Det er tillatt med 5 personer på besøk i hytta i tillegg til egen husstand
• Se info: Regjeringens anbefalinger for påsken

Vennlig hilsen
Styret BSLL