Buvasstølen sti- og løypelag (BSLL) fikk kr. 160.000,- av Gjensidigestiftelsen til JUL!

Buvasstølen sti- og løypelag (BSLL) fikk kr. 160.000,- av Gjensidigestiftelsen til JUL!

Pengene går til  ”Et løft for Nes Østmark” og oppgradering av den nyetablerte og gjennomgående Vassfarstien fra Gol grense til Flå!

 

”Vi liker prosjektene Buvasstølen sti- og løypelang prioriterer og måten de arbeider på, derfor fikk de kr. 160.000,- av oss”,                                                             

sier direktør og områdeleder sydvest i Gjensidigestiftelsen, Chris Bjelke.

”BSLL prioritere og kommuniserer tilbud som ikke bare er for egen medlemmer. Vassfarstien bidrar til et mye større fellesskap gjennom å knytte sammen hele Nes Østmark sitt sommerturtilbudet fra Fønhus-koia til Gol grense på en utmerket måte. Slike pådrivere som BSLL trenger vi flere av”, avslutter Bjelke.

 

Styreleder Osmund Ueland i BSLL roser Gjensidigestiftelsen for veldig motiverende gave til et svært viktig og krevende arbeid for å få til det ”Løft for Nes Østmark”.

”I denne tidlige fasen av vårt arbeid er slike bidrag avgjørende for at vi skal lykkes. Pengene skal brukes til klopper over flere hundre meter bløte myrer for å gjøre Vassfarstien lettere tilgjengelig og attraktiv,” sier Ueland, som sier at noe av midlene også skal benyttes til arrangementer og tilbud til innbyggerne i Nes, for at de skal bli bedre kjent med Vassfarstien og Nes Østmark.

 

Ueland opplyser at det er Arendal Fengsel som skal produsere kloppene til Vassfarstien. Han håper at det arbeidet som nå gjøres for Nes Østmark og gaven fra Gjensidigestiftelsen, fører til at  også Nes kommune blir en god og forutsigbar samarbeidspartner i arbeidet med å få til det planlagte løftet for Nes Østmark.

 

Gjensidigestiftelsen bidro også 2014 med 50 % (Buskerud fylkeskommune og Nes kommune med 25 % hver) av kr. 119.000,- til Buvastølan sti- og løypelag sitt skiltprosjekt som ble åpnet 4. oktober.

De tre naboforeningene til BSLL, Nes Østmark sti- og løypeforening, Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka Vel har nå nylig søkt om tilsvarende midler til enhetlige skilting av hele Nes Østmark i 2015. Nes kommune, NTN og Den Norske Turistforening og Gjensidigestiftelsen, har alle ønsket slik helhetlig skilting, og BSLL har vært initiativtaker og pådriver i å få dette til.

 

For nærmere informasjon: Chris Bjelke, Gjensidigestiftelsen, tlf  99 24 24 95

                                                     Osmund Ueland, BSLL,                     tlf 41 65 60 01

 

Se også foreningens nettside: www.buvatn.no og Face book.