Årsmelding 2014

Årsmelding 2014

1.Årsmelding/Årsberetning

Styret i foreningens første hele driftsår 2014, har bestått av Osmund Ueland (leder), Vigdis Skovdahl (nestleder), Sjur Bidne (styremedlem), Tomas Hansen (styremedlem), Stein Erik Opheim (styremedlem og kasserer), og Liv Marit Engene (styremedlem) og Erik Engebretsen (styremedlem). Fra oktober har Astrid Brenna vært foreningens økonomiansvarlige med betalingsfullmakt. Hun står også oppført som foreningens kontaktperson i Brønnøysundregisteret, hvor foreningen er registrert.