Innkalling til Årsmøte med sosialt samvær i BSLL 28.03.15. på Engene Fjellstue

Trykk her for å se hele dokumentet.

Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag                                     Buvatn, 21. februar 2015.

 

 

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær lørdag den 28. mars 2015, kl. 15.00 på Engene fjellstue.

 

Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte som startet kl. 15.00.

Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering av kaffe og kaker.

 

Årsmøte skal behandle:

 

  1. Årsmelding
  2. Foreningens regnskap i revidert stand
  3. Behandling av innkomne forsalg:
  1. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2016.
  2. Vedta foreningens budsjett for 2015.
  3. Velge
  1. leder for et år
  2. styremedlemmer for 2 år
  3. revisor
  4. valgkomite på 3 personer

Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles styreleder på annen måte på mobil 41656001.

 

Vennlig hilsen

Buvasstølan sti- og løypelag

 

 

Osmund Ueland

Styreleder