Bronn__Energiboring.png

Brønn & Energiboring Buskerud

Brønn & Energiboring Buskerud v/ Hans Tandberg er nå samarbeidspartner til BSLL og ønsker å bidra til Et løft for Nes Østmark.

BSLL takker for støtte i 2 år, og anbefaler alle hytteeiere i Nes Østmark som skal bore etter vann, å kontakte Brønn & Energiboring Buskerud.