sparebank1.png

Sparebank1 Regnskapshuset Hallingdal AS

Sparebank1 Regnskapshuset Hallingdal AS ønsker å bidra til et løft for Nes Østmark og støtter BSLL sitt initiativ med penger.

BSLL oppfordrer sine medlemmer til å gjøre bruk av foreningens sponsorer!