MediaHandler.jpg

Dugnad i vegen: Lørdag 7. juni 2014 klokken 09:00

Dugnad i vegen: Lørdag 7. juni 2014 klokken 09:00

– Det er behov for å merke stikkrenner slik at arbeidet med tining blir enklere.

– Noen steder er det behov for kantrydding/hogst etter vegen.

 

Ta med alt fra spader / krafser og motorsager. Dette kan også være en god anledning for å få litt mer ved i skålen.

 

Styret ber om at interesserte møter opp for en felles organisert innsats.

 

 

Med Vennlig Hilsen

Vegstyret