paper.jpg

Osmund Ueland gir seg ikkje,

Hytteforeiningar og løypelag i Nes austmark vil ha meir av «kaka».

Dei gir ikkje opp forsøket på å 
få eit større tilskot til gjennomgangsløypa mellom Gol og Flå.
På vegner av sti- og løypelaget gjekk tidlegare konsernsjef i NSB, Osmund Ueland, før 
påske kraftig ut mot Nes kommune og det han hevda var forskjellsbehandling. Årsaka var at 
bidraget til Hallingdalsløypa på 
vestsida i Nesfjellet var mykje 
større enn til gjennomgangsløypa på austsida. Han meinte at Nes kommune og Nesbyen Turist- og næringsservice 
(NTN) skeivfordelte tilskotet 
med 80 prosent til vestsida og 
15 prosent til løypa på austsida. 
Ifølgje Ueland bør tilskotet delast likt, og han kritiserte dessutan NTN for ikkje å ha samla 
inn nok pengar.
No har Ueland, som styreleiar i Buvasstølan sti- og løypelag, på vegner av fi re foreiningar i austmarka søkt Nes kommune om eit tilskot på 100.000 
kvart år i fi re år for å sikre opparbeiding og drift av gjennomgangsløypa, som no er kalla 
Eventyrløypa. Det er det same 
beløpet som Nes kommune har 
avsett til løypetilskot i år.