img_large_watermarked.jpg

Julebrev til alle hytteeiere 2013

Løypekjøringen starter 2. juledag som vanlig! snøforbehold!

Julebrev til alle hytteeiere!

 

Løypekjøringen starter 2. juledag som vanlig! snøforbehold!

Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon. Web kamera nr 1 har vært i drift en tid, og neste kamera kommer opp i mellomjula, og plasseres på Søre Valdresli.

 

Positiv tilbakemelding fra Nes kommune på vår søknad om økonomisk støtte!

Nes kommune har ut fra vår søknad gjort vedtak for 2014 budsjettet om å avsette kr. 100.000,- som tilskudd til løypekjøring for en gjennomgående løype på hver side av dalen. De legger til grunn av NTN (Nes Turist og Næring) kommer opp med tilsvarende beløp. Der blir da kr. 200.000,- i potten. Vi er da den ene gjennomgangsløypa. Vi søkte om et engangstilskudd til investeringer, men årlig tilskudd bedrer vår økonomi tilsvarende. Vi har bedt om møte med ordfører, NTN og representant fra den andre løypa i mnd. Skifte jan – feb. for å klarlegge veien til penger. Vi er ikke i mål overfor kommunen, men dialogen er god.

 

Våre søknader til Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen ga ikke penger denne gang, men vi søker igjen i 2014.

Mange søker om støtte fra disse stiftelsene. Vi har god dialog, og kjennskap til disse fra andre prosjekt. De har begge tilbud et møte for å gå gjennom hva vi må vektlegge neste gang. Gjensidigestiftelsen har ny søknadsfrist 15. september 2014, mens Sparebankstiftelsen har ny frist 15. februar.

 

Sponsorjakten fortsetter inn i nyåret!

Vi er i dialog med flere bedrifter om støtte til investeringer. Dette arbeidet vil på gå en god stund inn i 2014. Mange er positive til det vi ønsker å få til, og ønsker å bidra.

 

Møte med Nes kommune, NTN og DNT om merking av stier og løyper i mnd. Skifte    jan – feb.

Vi er i dialog med kommunen om støtte til enhetlig merking av stier og løyper. Vi har også tatt initiativ til møte med Den norsk turistforening om samme. De vil bidra og blir med på møte. Er vi heldige får vi økonomisk og annen støtte til dette, og planlegger å få dette gjort i 2014. I samme møte vil vi ha som team å få lagt våre løyper inn på kommunens og NTNs nettsider.

 

Halvparten av hytteeierne er nå medlemmer i Buvasstølan sti- og løypelag! vårt mål er å få alle med!

Vi oppfordrer alle hytteeiere til å melde seg inn i foreningen! Ta kontakt med Stein Erik om dere har problem med registeringen.

Vi forbereder et godt årsmøte, og har nå satt ned en valgkomite for å komme med forslag til nytt styre. Her håper vi at interesserte melder seg og at de som blir kontaktet stiller opp som kandidater for valgkomiteen.

Valgkomiteen består av:

Geir Sandanbråten, 3540 Nesyen, Tlf 90208446

Leif A Lie, 3540 Nesbyen, Tlf 90208545

Torodd Brenna, 3550 Gol, Tlf 91818331

 

 

 Styret i Buvasstølan sti- og løypelag ønsker sine medlemmer og alle andre hytteeiere i området riktig God Jul og Godt Nytt År!