skilt1.jpg

Skilting av våre stier og løyper vil bli et pilotprosjekt i Nes kommune!

Skilting av våre stier og løyper vil bli et pilotprosjekt i Nes kommune!

Ordfører er invitert til åpningen til høsten!

 

Samtlige stier og løyper innenfor ”vårt  område” blir i løpet av året skiltet etter Merkehandboken til Den norsk turistforening DNT.

 

DNT sier ja til bruk av deres røde T på skiltene under forutsetning av at vi arbeider for en gjennomgående skilting fra Vassfaret til Golsfjellet!

 

Dette ble klart etter møte med ordfører og rådmann i Nes kommune fredag 7. februar. På møte deltok også daglig leder og styreleder i NTN – Nesbyen turist- og næringsservice, og fylkesrepresentanten for DNT.      

Fra styret  i Buvasstølan sti- og løypelag, deltok Osmund og Sjur.

 

Kommunen har  nå godkjent vår søknad til Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune på vel kr. 100.000,- til innkjøp av skilt og informasjonstavler. Kommunen har garantert for sin andel på 25 %, og fylket og Gjensidigestiftelsen har avsatt et betydelig beløp til slikt arbeid i 2014 og 2015. Det regnes som ganske sikkert at søknaden, med kommunens godkjenning, vil bli innvilget.

 

Selv må vi stå for dugnadsarbeidet med å lage skiltplan, bestille og sette ut skilt og tavler.

I møte I rådhuset på fredag, ble det også etablert et faglig samarbeid med DNT, hvor de vil gjennomføre et helgekurs for noen utvalgte hos oss, som så kan gå opp stiene med GPS, og lage den endelige planen.

 

Våre skiløyper er nå oppkjørt med GPS, og om kort tid vil de være lagt inn i NTN turoversikt på deres nettside, og samtidig lagt ut på det nasjonale kartverk gjennom UT.no. og på våre nettsider.

 

Vi har lover kommunen og NTN å være en pådriver overfor naboforeninger for at de, etter visning av vår skilting til høsten, vil søke om midler I 2015, og gjøre tilsvarende skilting. Da blir det en sammenhengende skilting for økt og trygg ferdsel i fjellet.

 

Ordfører Tor Oscar Marcussen i Nes kommune, og daglig leder  Solveig Hjallen i Nesbyen turist- og næringsservice, roser vårt arbeid, og ser frem til at dette vil spre seg over hele kommunen.

 

En viktig milepel for foreningens arbeid er nådd!