skuter.jpg

Løypekjøringen tar pulsen på foreningen!

Styret beklager manglede løypekjøring siste helg i vinterferien!

 

Løypekjøringen tar pulsen på foreningen!                            6. mars 2014.

Styret beklager manglede løypekjøring siste helg i vinterferien!

 

Rydding av stier og god skilting og merking  gjør vi i år. Deretter gleder vi mange i mange år uten spesiell innsats fra foreningen.

Løypekjøringen er annerledes.  Her kreves ansvarlige personer, betydelig dugnadsarbeid  og godt egnet utstyr hver helg gjennom vinteren, i vinterferiens to uker, og i påsken. Som medlemmer betaler vi for at dette skal fungere.

 

Vi hadde en svikt i løypekjøringen i siste del av forrige uke, og det var det flere av dere som varslet om. Slik svikt skal ikke skje. Styret beklager det!

Samtidig må vi berømme stor dugnadsinnsats år etter år på dette område.

 

Etter denne svikt er det nå etablert en skiftplan som styret har gjennomgått, og som går gjennom påsken, delt på følgende personer:

Torodd Brenna (leder)

Nub Arild Østenfor

Finn Arve Skjellerud

Stein Erik Opheim (reserve under opplæring)

 

Styret arbeider nå også frem et forslag til en hensiktsmessig organisering av foreningen som gjør den mer robust. I dette inngår å ha noen mindre komiteer med en leder, som rapporterer til styret innen områder som:

  • Løypekjøring/maskin .
  • Merkegruppa
  • Ryddegruppa
  • Hugarhaugrennet
  • Andre arrangement (fisking med mer)
  • Informasjon

 

Styret har totalansvaret overfor årsmøte, og legger frem forslag for godkjenning under årsmøte lørdag 12. april kl. 15.00 på Engene fjellstue.

 

Møt opp på årsmøte sammen med Veglaget, til faglig og sosialt samvær!

 

Buvatn, 6. mars 2014.