Nyere løypemaskin til Buvatn 22.11.2014.jpg

Ny løypemaskin på plass Buvatn 22. november 2014!

 

Ny løypemaskin på plass Buvatn 22. november 2014!

 

Vår nye løypemaskin Paana 125, 2007 modell, som har gått 1000 timer er kjøpt til kr. 500.000,- og betalt kontant ! Ikke dårlig av foreningen.

Kjøpekontrakt er undertegnet og maskinen er ankommet Buvatn.

Arbeidet med å forberede bygging av nytt serviceanlegg (plassering, tegning/innhold og tillatelser) er også i gang.

 

Maskinen har, etter at Tomas hentet den på Hurum, vært gjennom lettere service og polering.

GPS er innmontert, slik at alle skal kunne følge status i kjøringen av Eventyrløypa og våre lokale løyper på våre nettsider når kjøringen starter.

 

Opplæring:

All tidligere servicehistorikk fra Hurum Turistforening er nå ført over til oss gjennom leverandøren Antra AS.

Ole Henrik Line- Andersen er nå vår HMS sjef og tar også ansvar for opplæring av kjørerne i samarbeid med Tomas Hansen.

Det skilles mellom 2 typer opplæring, sertifisert og dokumentert opplæring. Sertifisert opplæring er det samme som maskinfører bevis.

En løypemaskin er ikke klassifisert som en masseforflytningsmaskin og er derfor ikke underlagt en sertifisert opplæring. Alle som er eiere av en maskin er imidlertid pliktig til å utføre en dokumentert opplæring. En slik opplæring er det ingen fast mal for men skal gjenspeile at kjører har fått en slik opplæring at maskinen håndteres trykt.

 

Ut fra HMS-sjefens lange erfaring i Skiforeningen og Thomas tilsvarende erfaring fra salg av slike maskiner, er det utarbeidet et forenklet opplæringsprogram for BSLL kjørere. I korte trekk er dette:

 

  1. Gjennomgang av maskinens oppbygging og vedlikehold med alle kjørerne samlet.
  2. Det legges stor vekt på riktig sporsetting og bruk av skjer for å bygge gode løyper.
  3. Hver enkelt kjører en runde med en instruktør (Ole Henrik eller Tomas) ved siden av.
  4. Det utstedes et BSLL kjørebevis i to eks, underskrevet av løypesjef, HMS-sjef og kjører.

For nærmere informasjon, kontakt Sjur Bidne (901 30 830), som er styrets ansvarlige for alt som har med løyper og løypekjøring å gjør.