Nye vegnavnforslag oversendt kommunen: Knutevegen og Stormyrfaret

Som vi informerte om på veglagets årsmøte var det to av vegnavnene som kommunen melder at vi ikke får bruke. Det gjelder Stormyrvegen og Liavegen, fordi de allerede er tatt i bruk og godkjente som vegnavn andre steder i kommunen.

Styret har drøftet de nye navnforslagene og vi stiller oss bak disse navnforslagene:

Knutevegen: Forslagstiller Bottolfsletten-familien ved Arne Grøtt. Vegen er bygget med håndkraft (spade) av to «Knut-er». Knut Svenkerud og Knut Bottolfsletten.

For å hedre disse og minnes arbeidet som ble gjort ønsket de at navnet Knutevegen ble brukt.

Stormyrfaret: Forslaget er sendt av Sjur Bidne på vegne av flere (ikke navngitte). Stormyrfaret tilfredsstiller manges ønske om at Stormyr-navnet blir brukt videre.

Med en annen ending håper vi at det er tilstrekkelig forskjellig fra Styrmyrvegen slik at kommunen godkjenner det.

Nå er forslaget med kartet oversendt til kommunen og de skal sende det til høring.

 

Takk for stor aktivitet, og mange gode forslag!

Stort bilde.