Nye kr. 240.000,- fra det offentlige til skilting av stier og løyper i Nes Østmark.

Pressemelding og Nyhetsbrev 17.04.2015.

 

 

Nye kr. 240.000,-  fra det offentlige til skilting av stier og løyper i Nes Østmark.

Hele området fra grensen til Gol og Flå blir skiltet til siste norsk standard i 2015.

 

Betydelig dugnadsinnsats fra de 4 foreningen i Nes Østmark, og betydelig støtte fra kommune, fylket og Gjensidigestiftelsen gir helhetlig og moderne skilting!

Skiltingen er en del av samarbeidet mellom de 4 foreningen i Nes Østmark, kalt ”Et løft for Nes Østmark”

Buvasstølan stil og løypelag laget i 2014 pilotprosjekt for skilting av stier og løyper, og fikk kr. 119.000,- i støtte fra Nes kommune (25%), Buskerud fylkeskommune(25%) og Gjensidigestiftelsen (50 %). Ordfører i Nes, Tor Magnussen åpnet prosjektet 4. oktober 2014.

Så vel Nes kommune som NTN og DNT Drammen og Omegn, har oppfordret BSLL til å være pådriver i arbeidet med å få til helhetlig merking og skilting av stier og løyper i hele Nes Østmark.

 

Dette arbeid har lykkes, for nå har også Nes Østmark sti- og løypeforening, Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka Vel, til sammen fått kr. 240.000,- til sine områder.

 

Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommune, DNT Drammen og Omegn og Nes kommune er tydelig begeistret for helhetstenkningen rundt arbeidet i Nes Østmark. Gjensidigestiftelsen ga også ved årsskifte midler til klopper for oppgradering av Vassfarstien.

Da sa direktør og områdeleder sydvest i Gjensidigestiftelsen, Chris Bjelke:

”Vi liker prosjektene Buvasstølen sti- og løypelag prioriterer og måten de arbeider på, derfor fikk de kr. 160.000,- av oss”.

 

De 4 styrelederne i Nes Østmark er meget tilfreds med uttellingen på søknadsprosessen, og ser frem til et omfattende arbeid gjennom året.

Arbeidet med nødvendig rydding av stier og løyper, med tilhørende skilting har blitt godt forankret  i hele Nes Østmark det siste år.                                                       

Vi kommer med skiltprosjektene til å gjøre Nes Østmark tryggere og mer tilgjengelig for alle de 450 hyttene og lokalbefolkningen. Med erfaringene fra pilotprosjektet på skilting som Buvasstølan sti og løypelag har gjennomført, ser vi frem til å få helheten på plass. Det vil gjøre hele Nes Østmark mer attraktiv”, sier de 4 styrelederne.

 

De 4 hytteforeninger har i tillegg til skiltprosjektene søkt Nes kommune om et langsiktig samarbeid i prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”. Rådmannens innstilling til formannskapsmøte 22. april ble lagt frem i dag, og den er positiv.

Buvasstølen sti og løypelang fikk også nylig kr. 25.000, – fra Buskerud fylkeskommune som tilskudd til friluftsaktivitet 2015  ”Opplev Nes Østmark”.

 

For nærmere informasjon:

Harald Bjørgo, styreleder Liemarka Vel,                                            tlf 950 78 373

Erik B. Lund, styreleder Thoenmarka hyttevelforening,                 tlf 992 55 672

Erik Engebretsen, styreleder Nes Østmark sti og løypeforening,  tlf 959 22 204

Osmund Ueland, styreleder Buvasstølan sti og løypelag                tlf 416 56 001

 

Se også foreningens vedlagte bilder,  vår nettside: www.buvatn.no og Face book.

Flere bilder, nyhetsbrev og presseoppslag kan lastes ned fra www.buvatn.no under

om oss/presse.

 

 

Hovedtavle ved ny rasteplass ved Langevatnsbekken sept 14.

 

Dugnad på montering av skilt og tavler på Valdreslie sept. 14.

 

Dugnad på utkjøring av klopper til oppgradering av Vassfarstien – 11.04.15.