Tag Archive for: Brøyting

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie,

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie, han skal holde:

-Bagnvegen og Buvassvegen åpen hele vinteren.
-Private veier som har avtale med Knut Andre blir brøyta alle helger.
-Jul, vinterferie og påske blir det brøytet oftere, etter behov.

Ønsker noen å ha mer brøyting må de kontakte Knut Andre Lie.

Knut Andre Lie har telefon nr 953 62 855.