bilde 2.JPG

Kr. 20.000,- i gave fra Skue Sparebank

BSLL fikk kr 20.000,- i gave av Skue Sparebank for sitt engasjement og til nyere løypemaskin.
Stor takk til banken. BSLL skifter fra 1. juli bank til Skue. Gaven mottatt i banken 12. juni av Osmund.

Les mer

bilde4.jpg

Godt frammøte og stor innsats den andre helga på rad.

Godt frammøte og stor innsats den andre helga på rad,  med dugnad på Buvatn. 25 innsatsvillige møtte fram. – Stor takk til hver enkelt!

I dag var det rydding langs vegen de fleste jobba med. Det hvinte i motorsager og en  ryddesag. Hele strekningen fra Buvasskrysset og ut til Langevatn ble ryddet.

-Nå kan vi få snøen vekk fra vegkantene, men også sikten framover i vegen og ut mot Buvatnet er merkbart bedre. Oppfordrer til å holde farten nede når du kjører her med bil i sommer, selv om vegen virker mer oversiktlig,

– slik at det fremdeles blir hyggelig å gå eller sykle langs vegen vår.

Vegen fikk også en forsyning med grus. En gjeng fulgte etter Roars henger og lappa hull og jevnet det utover. En hyggelig prat fikk de attpå med «gamle kjente» og nye bekjentskaper.

Ikke minst viktig var stikkrennemerkingen som Oddvar og Finn-Arve tok seg av. Om de ikke er hjemme igjen nå så holder de vel på fortsatt. Det var ingen av oss andre som så noe til dem.

Om det etter helga ligger stokker igjen langs vegen som kan brukes til ved, så gjelder «førstemann til mølla».

Hilsen fra et fornøyd vegstyre.

Se flere bilder trykk her.

 

dugnad2.jpg

Gruppebilde fra dugnaden 31.05.2014

Se bilde

Her har vi den spreke dugnadsjengen den 31.05.2014

dugnad1.jpg

45 personer stilte på dugnad lørdag 31. mai –

45 personer stilte på dugnad lørdag 31. mai – 

– styret takker alle for at de deltar i viktig arbeid for fellesskapet!

– 8 arbeidslag med 10 motorsager og hjelpemannskap ryddet mange km stier til DNTs standard. Etter dugnaden var det kaffe og kaker på Engene Fjellstue. 

Tomas Hansen er leder av ryddegruppa, og hadde planlagt arbeidet svært godt, sammen med sin komite`, og sammen med Liv Marit Engene som er leder Merkegruppa.

Merkingen av stiene skal åpnes offisielt av ordfører Tor Magnussen i Nes kommune den 4. oktober. Der gjenstår noen mindre strekninger i ryddearbeidet, og disse gjøres ferdig i løpet av sommeren av de aktuelle arbeidslag.

 

4. oktober starter dagen med dugnad for rydding av lokale løyper,  og for å lage trase for gjennomgangsløypa – Eventyrløypa -fra Bekkjeset og ned til Langevatn. Deretter blir det offisiell åpning av merkeprosjektet, kanskje et ekstraordinært årsmøte, og så til slutt «fest» på Engene fjellstuen. Arrangementskomiteen bestående av Svanhild Engene, Marianne Flesland og Tove Klevjer gjør klar til fest!

 

Se bilder trykk her.

Her har vi en ivrig gjeng som tripper etter å sette i gang.

Dugnaden lørdag 31. mai

45 personer stilte på dugnad lørdag 31. mai – 

– styret takker alle for at de deltar i viktig arbeid for fellesskapet!

 

Les mer

MediaHandler.jpg

Dugnad i vegen: Lørdag 7. juni 2014 klokken 09:00

Dugnad i vegen: Lørdag 7. juni 2014 klokken 09:00

– Det er behov for å merke stikkrenner slik at arbeidet med tining blir enklere.

– Noen steder er det behov for kantrydding/hogst etter vegen.

 

Ta med alt fra spader / krafser og motorsager. Dette kan også være en god anledning for å få litt mer ved i skålen.

 

Styret ber om at interesserte møter opp for en felles organisert innsats.

 

 

Med Vennlig Hilsen

Vegstyret