Nye kr. 240.000,- fra det offentlige til skilting av stier og løyper i Nes Østmark.

Pressemelding og Nyhetsbrev 17.04.2015.

 

 

Nye kr. 240.000,-  fra det offentlige til skilting av stier og løyper i Nes Østmark.

Hele området fra grensen til Gol og Flå blir skiltet til siste norsk standard i 2015.

 

Betydelig dugnadsinnsats fra de 4 foreningen i Nes Østmark, og betydelig støtte fra kommune, fylket og Gjensidigestiftelsen gir helhetlig og moderne skilting!

Skiltingen er en del av samarbeidet mellom de 4 foreningen i Nes Østmark, kalt ”Et løft for Nes Østmark”

Buvasstølan stil og løypelag laget i 2014 pilotprosjekt for skilting av stier og løyper, og fikk kr. 119.000,- i støtte fra Nes kommune (25%), Buskerud fylkeskommune(25%) og Gjensidigestiftelsen (50 %). Ordfører i Nes, Tor Magnussen åpnet prosjektet 4. oktober 2014.

Så vel Nes kommune som NTN og DNT Drammen og Omegn, har oppfordret BSLL til å være pådriver i arbeidet med å få til helhetlig merking og skilting av stier og løyper i hele Nes Østmark.

 

Dette arbeid har lykkes, for nå har også Nes Østmark sti- og løypeforening, Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka Vel, til sammen fått kr. 240.000,- til sine områder.

 

Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommune, DNT Drammen og Omegn og Nes kommune er tydelig begeistret for helhetstenkningen rundt arbeidet i Nes Østmark. Gjensidigestiftelsen ga også ved årsskifte midler til klopper for oppgradering av Vassfarstien.

Da sa direktør og områdeleder sydvest i Gjensidigestiftelsen, Chris Bjelke:

”Vi liker prosjektene Buvasstølen sti- og løypelag prioriterer og måten de arbeider på, derfor fikk de kr. 160.000,- av oss”.

 

De 4 styrelederne i Nes Østmark er meget tilfreds med uttellingen på søknadsprosessen, og ser frem til et omfattende arbeid gjennom året.

Arbeidet med nødvendig rydding av stier og løyper, med tilhørende skilting har blitt godt forankret  i hele Nes Østmark det siste år.                                                       

Vi kommer med skiltprosjektene til å gjøre Nes Østmark tryggere og mer tilgjengelig for alle de 450 hyttene og lokalbefolkningen. Med erfaringene fra pilotprosjektet på skilting som Buvasstølan sti og løypelag har gjennomført, ser vi frem til å få helheten på plass. Det vil gjøre hele Nes Østmark mer attraktiv”, sier de 4 styrelederne.

 

De 4 hytteforeninger har i tillegg til skiltprosjektene søkt Nes kommune om et langsiktig samarbeid i prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”. Rådmannens innstilling til formannskapsmøte 22. april ble lagt frem i dag, og den er positiv.

Buvasstølen sti og løypelang fikk også nylig kr. 25.000, – fra Buskerud fylkeskommune som tilskudd til friluftsaktivitet 2015  ”Opplev Nes Østmark”.

 

For nærmere informasjon:

Harald Bjørgo, styreleder Liemarka Vel,                                            tlf 950 78 373

Erik B. Lund, styreleder Thoenmarka hyttevelforening,                 tlf 992 55 672

Erik Engebretsen, styreleder Nes Østmark sti og løypeforening,  tlf 959 22 204

Osmund Ueland, styreleder Buvasstølan sti og løypelag                tlf 416 56 001

 

Se også foreningens vedlagte bilder,  vår nettside: www.buvatn.no og Face book.

Flere bilder, nyhetsbrev og presseoppslag kan lastes ned fra www.buvatn.no under

om oss/presse.

 

 

Hovedtavle ved ny rasteplass ved Langevatnsbekken sept 14.

 

Dugnad på montering av skilt og tavler på Valdreslie sept. 14.

 

Dugnad på utkjøring av klopper til oppgradering av Vassfarstien – 11.04.15.

 

 

 

Nye vegnavnforslag oversendt kommunen: Knutevegen og Stormyrfaret

Som vi informerte om på veglagets årsmøte var det to av vegnavnene som kommunen melder at vi ikke får bruke. Det gjelder Stormyrvegen og Liavegen, fordi de allerede er tatt i bruk og godkjente som vegnavn andre steder i kommunen.

Styret har drøftet de nye navnforslagene og vi stiller oss bak disse navnforslagene:

Knutevegen: Forslagstiller Bottolfsletten-familien ved Arne Grøtt. Vegen er bygget med håndkraft (spade) av to «Knut-er». Knut Svenkerud og Knut Bottolfsletten.

For å hedre disse og minnes arbeidet som ble gjort ønsket de at navnet Knutevegen ble brukt.

Stormyrfaret: Forslaget er sendt av Sjur Bidne på vegne av flere (ikke navngitte). Stormyrfaret tilfredsstiller manges ønske om at Stormyr-navnet blir brukt videre.

Med en annen ending håper vi at det er tilstrekkelig forskjellig fra Styrmyrvegen slik at kommunen godkjenner det.

Nå er forslaget med kartet oversendt til kommunen og de skal sende det til høring.

 

Takk for stor aktivitet, og mange gode forslag!

Stort bilde.

 

Årsmøte i BSLL vil ha serviceanlegg til den nye løypemaskinen!

Protokoll fra Årsmøte i Buvasstølan sti og løypelag 28. mars 2015.

Årsmøte i BSLL vil ha serviceanlegg til den nye løypemaskinen!

 

Styrets forsalg til videre arbeid med nytt serviceanlegg ble godkjent av årsmøte 28. mars.

Se foreløpig tegning av anlegget og godkjent protokoll fra årsmøte. link

 

Øvre kostnadsramme er kr. 500.000,- og foreningen har allerede sikret halvparten av midlene. Etter årsmøte er det solgt 27 Andelsbrev, og det er et vesentlig bidrag.

 

Søknad om byggetillatelse vil bli sendt inn i mai, og kommunen har 3 ukers saksbehandlingstid.

 

Arbeidet med å forhandle frem ulike sponsorpakker er igang for å få anlegget rimelig mulig.

 

Årsmøte oppfordrer hytteeiere som har lyst og anledning, til å bidra i finansieringen ved å kjøpe Andelsbrev!

 

Det nye anlegget skal stå ferdig i 2016, og det kan bli en forsiktig start med utgraving og støping av gulv til høsten.

Årets tradisjonsrike påskeskirenn Hugarhaugrennet.

For bilder av Hugarhaugrennet 2015 trykk her.

 

Årets tradisjonsrike påskeskirenn gikk av stabelen Påskeaften. Dette var 55. gang skirennet vart arrangert, og i år satte vi rekordoppslutning.

Vi hadde 161 deltagere fordelt på 51 i barne/ungdoms klassen, 63 damer idealtid og 47 herrer idealtid.

 

  Jenter 2012-2013, 2-3 år
1 Lykke Ødegård
   
  Gutter 2012-2013, 2-3 år
1 Lauritz Øynebråten Seterli
2 Styrk Brattested Knapstad
3 Milian Bastø-Hansen
4 Sander Borgen
5 Max Sjølie
   
  Jenter 2010-2011, 4-5 år
1 Karoline Svensen
2 Mia Borgen
   
  Gutter 2010-2011, 4-5 år
1 Mattis Sjølie
2 Gabriel Lecrecq
3 Max Bastøe-Hansen
4 Mathias Lie Henrud
5 Magnus Eikemo
6 Oscar Mendez
   
  Jenter 2008-2009, 6-7 år
1 Lucia Mendez Bøgvald
2 Pernille Ekeli Breen
3 Milla Ødegård
4 Maria Linnea Vonen
5 Ida Brenno
   
  Gutter 2008-2009, 6-7 år
1 Mikkel Sjølie
2 Emil Krangnes
3 Sebastian Lecrecq
4 Vetle Tørrisplass
5 Rasmus Sandbekk Olsen
6 Jeppe Rundhaugen
7 Marius Opheim
   
  Jenter 2006-2007, 8-9 år
1 Emma Beate Moe Brørby
2 Malin Lie Henrud
3 Ida Christensen
4 Elisabeth Moen
   
  Gutter 2006-2007, 8-9 år
1 Sindre Guttorm Flaget
2 Markus Andersen-Liodden
3 Markus Ekeli Breen
4 Eivind Eikemo
   
  Jenter 2004-2005, 10-11 år
1 Guro Hagen
2 Anniken Opheim
3 Malin Andersen-Liodden
4 Mia Christensen
   
  Gutter 2004-2005, 10-11 år
1 Viljar Tørrisplass
2 Ola Brenno
3 Mikkel Rundhaugen
4 Eirik Eikemo
   
  Jenter 2002-2003, 12-13 år
1 Mia Langeland
2 Maiken Bråten
   
  Gutter 2002-2003, 12-13 år
1 Sander Tyribakken
2 Sivert Krangnes
3 Torbjørn Andersen
4 Herman Andersen Mellem
5 Noah Lybekk
6 Oliver Vonen
   
  Gutter 2000-2001, 14-15 år
1 Håvard Hagen
   
  Idealtid Damer
1 Anne Kjersti Ulen
2 Emma Langeland
2 Cecilie Øynebråten
4 Mari Engene
5 Marianne Flesland
6 Randi Skulason
7 Stine Øynebråten Brenno
8 Emilie Andersen Mellem
9 Mia Sandanbråten
10 Monica Breen
11 Camilla Holst
12 Karen Aurmo
13 Ingrid Synnøve Johnsrud
14 Laila Tangen
15 Unni Rundhaugen
   
  Idealtid Herrer
1 Roger Syversrudengen
2 Lasse Flaget
3 Ole Henrik Lien Andersen
4 Roar Steen Holst
5 Thomas Hansen
6 Magne Maurseth
7 Erik Engebretsen
8 Geir Sandanbråten
9 Per Erik Hagen
10 Sven Arild Damslora