Invitasjon – Åpning av Vassfarstien 15. august. Opplev Vassfaret og Nes Østmark

Du inviteres til å være med på åpning av Vassfarstien, og felles turmarsj i del av den.

 

Ordførerne i Flå og Gol vil bidra til at Østsiden av Hallingdal knyttes sammen sommer og vinter

Ordførerne i Flå og Gol vil bidra til at Østsiden av Hallingdal knyttes sammen sommer og vinter

 

NYTT fra Nes Østmark 18. mai 2015.

 

Ordførerne i Flå og Gol er meget positive til det arbeidet som Nes Østmark nå gjør med den gjennomgående Vassfarstien og Eventyrløypa mellom kommunegrensen.

De vil begge bidra til at Østsiden av Hallingdalen nå knyttes sammen sommer og vinter!

 

Dette ble klart etter separate møter mellom Osmund Ueland og ordførerne og rådmenn den 7. mai i år.

Sammenknytningen går på at Nes Østmark sin gjennomgående Vassfarsti, og den gjennomgående Eventyrløypa, videreføres gjennom Flå og Gol på en naturlig måte med god skilting og presentasjon.

 

Ordfører Tor Egil Buøen og rådmann Odd-Egil Stavn i Flå, er meget positive til Nes Østmark sitt

initiativ og til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”.

”Vassfarfjellet løypelag har søkt om og fått penger til skilting nå i år, og da er det naturlig at dette

arbeid ses i sammenheng med skiltingen på andre siden av kommunegrensen”, sier rådmann Odd-Egil Stavn, som ser frem til god dialog mellom Nes Østmark og Vassfarfjellet løypelag for å kunne gi hytteeierne og lokalbefolkningen et enda bedre tilbud.

Ordfører Tor Egil Buøen sier: ”Klart vi skal være med og binde Østsiden av Hallingdal sammen sommer og vinter. Dette kan bare bli vinn – vinn for alle involverte”.

 

Ordfører i Gol, Hallvor Lilleslett, som er en meget ivrig turgåer, hilser Nes Østmark sitt initiativ velkommen. Han bekrefter sammen med sin rådmann Hege Mørk at kommunen vil gjøre nødvendige vedtak slik at det å knytte Østsiden av Hallingdal sammen sommer og vinter blir en del av kommunens plan.

Ordfører Lilleslett ble veldig glad for Nes Østmark sitt arbeid med å få til en leieavtale med en ubetjent DNT hytte på Bekkjeset.

”Slik tenkning bør videreføres langs stien over i andre kommuner helt til Bergen”, sa ordføreren. Gol kommune har selv gjort mye arbeid med skilting, men ikke hatt avtale med fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, slik Nes kommune har hatt de siste år.

 

Nes Østmark viste til innledende dialog med Søråsen Løypelag om nødvendig samordning, og ba om at kommunen her kunne spille en rolle for å sikre merking og skilting av de to gjennomgående turtilbud.

 

Osmund Ueland, er på vegne av Nes Østmark, meget tilfreds med responsen fra rådmennene og de to ordførerne.

”Det som for vel et år siden startet som lokal rydding og merking av stier ved Buvant, har spredt seg til hele Nes Østmark, og nå også over kommunegrensene. Tilbudet til hytteeierne og lokalbefolkningen blir mer attraktivt og tilgjengelig”, sier Osmund Ueland.

 

For nærmere informasjon:

Ordfører Tor Egil Buøen i Flå,    mobil: 911 99 637

Ordfører Hallvor Lilleslett i Gol, mobil: 916 73 900

Styreleder Osmund Ueland, Buvasstølan sti og løypelag, på vegne av Nes Østmark, mobi 41 65 60 01 se også  www.buvatn.no

 

Dugnaden lørdag 23. mai går som planlagt.

 

Dugnaden lørdag 23. mai kl. 09:00 går som planlagt. To broer på Bekkjeset, en på Buvatn. Omlegging sti på Nystøl. Rydding av ny løypetrase på Buvatn.

Utlegging av klopper ved Andersentjern og mot Vardefjell. De som har gode batteridriller med bits må ta med. Ellers trengs motorsager.

Vel møtt! Hilsen Styret

 

Nes kommune gir kr. 75.000,- i støtte til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” i 2015.

Nes kommune gir kr. 75.000,- i støtte til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” i 2015.

Det vedtok Kommunestyret den 12. mai.

”Et jækla bra stykke arbeide og Et løft for Nes kommune” sa varaordfører Kjell Ålien under debatten.

”Dette løft for Nes er utgifter til inntekts ervervelse. Kommunen har tomter i området og dette betyr verdistigning, økte opplevelse og bedre folkehelse”, avsluttet Ålien.

 

Det var Høyre som nå fremmet saken (revidert søknad) fra Nes Østmark, etter at søknaden av mai 2014, ikke fikk støtte da Ap da tok den opp i Formannskapet.

 

Høyres saksordfører Endre Storhaug, fremhevet i sitt hovedinnlegg at BSLL og Nes Østmark arbeidet eksemplarisk:  stor dugnadsinnsats og stor oppslutning om foreningen, betydelig egen økonomisk innsats gjennom årskontingent og kjøp av Andelsebrev til investeringer, flinke til å få næringslivet med som støttespillere og flinke til å utnytte eksterne finansieringskilder.

Søknaden og initiativet til Nes Østmark er veldig bra, og kommunen ser frem til å få flere slike engasjement og søknader”, sa Storhaug.

 

Alle partiene var svært positive til det som Nes Østmark.  ”Jeg har sjelden hadde hørt så mye positiv om en sak som denne”, sa Reidun Brusletten fra KrF. Men Sp, Bygdelista og KrF, foreslo å utsette saken og se den  sammenheng med resten av kommunen i budsjettet for 2016. Det forslaget falt, og positivt vedtak ble fattet.

 

Styreleder Osmund Ueland i Buvasstølan sti og løypelag, som også representerer Nes Østmark overfor kommunen, hørte på debattet I kommunestyresalen i går.

 

”Stor takk til Nes kommune for at Nes Østmark nå sette på kartet. Vi skal vise at dette var en svært god investering, også for kommunen”, sier Ueland i en kommentar.

 

Fra saksfremlegget til kommunestyret:

”Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL) har på vegne av de 4 hytteforeningene i Nes Østmark fremmet en søknad om et økonomisk tilskudd fra Nes kommune på kr. 75.000,- for årene 2015 og 2016, samt et tilskudd på kr. 50.000,- for årene 2017 og 2018. Til sammen søkes det om tilskudd på kr. 250.000,-. Tilskuddet er ment å være en del av finansieringen av prosjektet «Et løft for Nes Østmark».

I mai 2014 mottok kommunen en søknad fra prosjektet på et årlig tilskudd på kr. 100.000,- det enkelte år i perioden 2015 til og med 2018. Denne søknaden lå ved under budsjettbehandlingen for 2015, men ble ikke prioritert høyt nok til å innvilges tilskudd. Søknaden er nå justert ned i forhold til forrige søknad med til sammen kr. 150.000,-. Hytteforeningene er opptatt av å få på plass en økonomisk forutsigbarhet i form av et tilskudd over 4 år, slik at de kan gå videre i planene for Nes Østmark.

De 4 hytteforeningene har i fellesskap tatt initiativ til en opprusting av sti- og løypenettet i Nes Østmark, og har så langt lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til rydding og merking av stier.

 

Med støtte fra Nes kommune, Buskerud fylke og Gjensidigestiftelsen er det gjennomført skilting etter nasjonal standard.

Målet for prosjektet er at «Nes Østmark i 2018 skal ha en attraktiv gjennomgående Eventyrløype, attraktiv gjennomgående Vassfarsti, overnattingstilbud i ubetjent DNT hytte på Bekkjeset, samlet presentasjon av Nes Østmark sine tilbud i egen, kommunens og NTNs kanaler, årlige felles aktiviteter/arrangementer, samlet økt attraksjonskraft for Nes Østmark og Nes kommune, og økt verdi for hytteeierne».

Utviklingen som har funnet sted er i tråd med statuttene til Gjensidigestiftelsen, som har bidratt med et tilskudd på kr. 160.000,-. Dette bidraget er noe av årsaken til det reduserte støttebehovet fra kommunens side.

Den gjennomgående Eventyrløypa på 23 km holdes åpen gjennom vinteren og er stukket ut og ryddet i 4,5 meters bredde fra grensen til Gol (Bekkjeset) og til Fisketjern. Så langt er halve strekningen ferdig ryddet. I løpet av 2015 vil hele traseen være ryddet og videreutviklet gjennom fjerning av stier, røtter og planering slik at det blir mer skånsom kjøring for løypemaskin.

Høsten 2014 ble det anskaffet en nyere løypemaskin til kr. 500.000,-. Denne er finansiert gjennom innsamlede midler.

Bakgrunnen for søknaden er at selv med en fortsatt massiv dugnadsinnsats, står BSLL/Nes Østmark overfor betydelige kostnader de nærmeste år for å få gjennomføre ”Et løft for Nes Østmark”. Eksempel på eksterne kostnadselementer:

  • Diesel og flere dagers maskinleie (redusert pris) for flere gravemaskiner for planering av Eventyrløypa (fjerning av stein og røtter med mer).
  • Materialinnkjøp for broer over bekker for Eventyrløypa og Vassfarstien.
  • Noe oppgradering av overnattingshytte, og hytteleie på Bekkjeset for å kunne tilby overnatting for de som går fra Fønhus-koia til Gol og motsatt (i samarbeid med DNT). Få hytta inn i DNT katalogen.
  • Etablering av serviceanlegg for å kunne ta godt vare på, og huse den nyere løypemaskinen som er anskaffet (løsning må også avklares med kommunen).
  • Fornyelse av løypemaskin for å komme opp på forsvarlig fremtidig driftsnivå.
  • En viss ekstra betaling av maskinkjører i en etableringsfase. Utvikling av informasjonsmateriell og markedsføring av nye tilbud i Nes Østmark.
  • Utvikle kartmateriell for sommer og vintertilbudene, og gjøre de lett tilgjengelig.
  • Arrangementskostnader i tilknytning til nye tilbud.

I utformingen av alle tilbud i Nes Østmark, vektlegges at de skal favne hele familien, og være tilpasset ulike krav og behov. ”

For nærmere informasjon:

Styreleder Osmund Ueland, Buvasstølan sti og løypelag, på vegne av Nes Østmark

Mobil: 41656001   se også www.buvatn.no

 

Foto2.jpg

Mørch Foto v/Thomas Mørch og Nes Østmark

Pressemelding og Nytt fra Nes Østmark 11.05.15.

 

 

Mørch Foto v/Thomas Mørch og Nes Østmark skal samarbeide om å presentere Vassfarstien, Eventyrløypa og naturen i Nes Østmark.

– Nes Østmark sin flotte natur vernes best gjennom bruk, fra hytteeierne og lokalbefolkningen –

 

Fotograf Thomas Mørch (29) har fotografert i ti år, og slo gjennom som Beste Fotograf i Ungdomslandskonkurrasen i 2010. Han har vunnet bil med et bilde av Vassfaret og hatt flere utstillinger. Flere priser har han også vunnet sammen med lokalavisa Hallingdølen. Et av hans bilder er nå med i den prestisjetunge ”Wildlife Photographer of the year Award”, som arrangeres av BBC og Natural History Museum (London).

Han har godt kjennskap til Vassfaret og Nes Østmark og dyrelivet der, og er veldig inspirert av villmarks forfatteren Mikkjel Fønhus.

 

”Vi har valgt fotograf Thomas Mørch som samarbeidspartner for prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” ut fra Mørchs interesse for Vassfaret og Nes Østmark. Mørch Foto passer oss veldig bra når vi nå skal presentere Nes Østmarks gjennomgående Vassfarsti, og den gjennomgående Eventyrløypa fra grensen til Flå og til Gol.

Samarbeidet forsterker de verdiene vi ønsker å stå for, og både Vassfarstien og Eventyrløypa går gjennom de områder som Mikkjel Fønhus har tråkket og skrevet så mange bøker om.

Vi er veldig glad for at Thomas Mørch stiller opp for oss”, sier styreleder Osmund Ueland, på vegne av de fire hytteforeningene i Nes Østmark.

”Vi håper dette også skal føre til økt omsetning for Mørch Foto, gjennom salg av bilder til hytteeierne og andre”, avslutter Ueland.

 

”For meg er dette bare en ekstra ”fjær i hatten” å få være med på å presentere og gjøre kjent den flotte natur og fauna som Vassfaret og Nes Østmark har ”, sier Thomas Mørch i en kommentar.

 

Mørch Foto leverer bilder fra Vassfaret og Nes Østmark til arbeidet med å presentere og gjøre kjent Vassfarstien, Eventyrløypa og Nes Østmark generelt .

Som motytelse vil BSLL og Nes Østmark på sine nettsider og i trykksaker, markedsføre Mørch Foto  som en samarbeidspartner på linje med de bedrifter som nå støtter Nes Østmark.

 

For nærmere informasjon:

Thomas Mørch, innehaver av Mørch Foto,                                       tlf  971 94 193

Osmund Ueland, talsperson for Nes Østmark                                   tlf 416 56 001

 

Se også vedlagte bilder, nettside: www.buvatn.no og Face book.

Flere bilder, nyhetsbrev og presseoppslag kan lastes ned fra www.buvatn.no under

om oss/presse.

 

Bildetekst: 1) Fotograf Thomas Mørch.  2)Bilde fra tiurleik i Vassfaret mai 2015.