Oppføringer av seo

Innkalling til Årsmøte i BSLL 09.04.2020

Innkalling til årsmøte i BSLL er nå sendt alle våre medlemmer.  Du finner innkallingen her.  Sammen med innkallingen er det også lagt ut informasjon om arbeidet med nettilknytning og en spørreundersøkelse blant våre medlemmer om dette.  Svarfristen for dette er 20. mars.  Innkallingen inneholder også en spørreundersøkelse om våre aktiviteter/tilstelning med muligheter for å melde […]