Oppføringer av seo

Innkalling til Årsmøte 12.Juni 2021

Årsmøte i BSLL gjennomføres 12.juni 2021 kl 15.00, på Buvatn brygge. (utsatt fra påsken grunnet Covid 19) Møtet avvikles sammen med Veglagets årsmøte, som starter kl. 14:30. Årsmøtet holdes fysisk, og ute, forutsatt at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Håper vi ses der. Innkalling til Årsmøte 12.Juni 2021

Velkommen til påskefjellet!

Det blir verken Hugarhaugrenn eller Årsmøte BSLL i påsken i år. På grunn av restriksjonene rundt pandemien er vi dessverre nødt til å avlyse Hugarhaugrennet også i år. Årsmøtet tar vi etter dugnaden 12.juni (dugnaden er flyttet fra 5.juni). Vi minner også om kommunens smittevernregler. Hvis din hjemkommune har andre smittevernregler enn Nesbyen, er det […]

Informasjon om strømsaken

En arbeidsgruppe har uavhengig av sti- og løypelaget jobbet videre med nettilknytning i Nes Østmark. Informasjon om arbeidet finner du her.

Planer for nytt hytteområde ved Buvatn.

Tre grunneiere ved Buvatn har satt i gang planarbeid for utbygging av et større hyttefelt i lia ovenfor Buvatn. Varsel om oppstart av planarbeidet finner du her .  Styret i BSLL og Veglaget har sendt en felles uttalelse til varselet om oppstart av planarbeidet.  Denne uttalelsen finner du her.