Ny hytteby ved Buvatn,

Vi har hatt dette opp til behandling i styret og mener det er riktig å imøtekomme medlemmene som har engasjert seg og la de få inn dette som et debattinnlegg.

Les vedlegg her.

Ny hytteby ved Buvatn.

Buvatn, Nes Østmark – detaljreguleringsplan – Sluttbehandling.