Planer for nytt hytteområde ved Buvatn.

Av

Tre grunneiere ved Buvatn har satt i gang planarbeid for utbygging av et større hyttefelt i lia ovenfor Buvatn. Varsel om oppstart av planarbeidet finner du her .  Styret i BSLL og Veglaget har sendt en felles uttalelse til varselet om oppstart av planarbeidet.  Denne uttalelsen finner du her.

 

seo

Kommentarer er stengt.