Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21

Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21 kan leses her.