Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021 kan leses her.