Får som fortjent!

Hyttefolkets Entusiastpris til Osmund Ueland

Vi har gleden av å informere om at Osmund har fått Hyttefolkets Entusiastpris – VEL FORTJENT!

Juryen om Osmund Ueland:
Han har skapt samhold på Buvasstølan, utløst imponerende dugnadsånd og realisert store fellesprosjekter i Nes Østmark.

Les hele omtalen ved å trykke på logoene:

                        

HYTTEFOLKETS ENTUSIASTPRIS

• Hederspris innstiftet av Norsk Hyttelag, Hyttemessen AS og hytteavisen.no

• Utdelingen finner sted på Hyttemessen på Hellerudsletta 20. april 2017 kl 14.00.

• Kandidater til prisen er enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort en uegennyttig og særlig fortjenstfull innsats for et bedre og hyggeligere hytteliv for de mange.

• Jury: Leder Audun Bringsvor, Norges Hyttelag, medlemmer Per Levik, Hyttemessen AS og Leif Magne Flemmen, hytteavisen.no 

Det går mot vår…

Naturen våkner nå opp av vinterdvalen, og vet man hvor tingene skjer er det mye flott å oppleve i området.

Klikk på bildet nedenfor for å få en forsmak, eller gå inn på https://www.buvatn.no/aktiviteter/bilder/t-martinsen/
for å velge full HD-versjon for visning på TV.

Vær tilkoblet WIFI hvis begrenset databruk på mobil. (67MB)

Nytt kart på vei

NYTT KART – NES ØSTMARK!

Gjennom prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” med de gjennomgående rutene Eventyrløypa og Vassfarstien, har Buvasstølan sti- og løypelag  og Nes Østmark fått mange gode venner.

Vi har i dette arbeid hatt et tett samarbeid med de 3 øvrige foreningene her, Nes Østmark sti- og løypeforening, Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka vel.

Nes kommune, Nesbyen Turist og næringsservice (NTN), Buskerud fylkeskommune, DNT Drammen & Omegn, Gjensidigestiftelsen og næringslivet i Nes har vært viktige samarbeidspartnere. Vi setter også stor pris på samarbeidet med våre naboforeninger i Gol og Flå, Søråsen løypelag og Vassfarfjellet løypelag. Samarbeidet med Golsfjellet, Langrenn i Hallingdal, Hemsedal kommune og DNT Ringerike, og DNT sentralt i Oslo, har gitt oss inspirasjon til å tenke helhet ut over egne grenser.

Endelig har vi fått ferdig kartet over hele Nes Østmark og litt til, med stier og løyper, turforslag med mer. Vi sender dere to eksemplar, og håper dere deler vår vurdering om at slikt kart bør finnes i hver hytte i området, og hos andre som grenser til og ferdes i dette flotte turområde.

Som en del av vårt prosjekt har vi allerede sendt to kart gratis til hver hytteeier i vår forening, og tilsvarende skjer de nærmeste dagen hos våre tre naboforeninger i Nes Østmark.

Apper som UT.no er bra, men et rivesikkert kart og kompass i sekken og på hytta i tillegg, kompletterer en god utrustning.

Kartet er nå å få kjøpt hos NTN og Nordli bokhandel på Nes, og hos DNT Drammen & Omegn.  Om andre skulle ha interesse av å selge kartet, ber vi om at det tas kontakt.

Flere kart kan også fås kjøpt ved å kontakte oss på post@buvatn.no.

 

Har dere spørsmål, vennligst ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Buvasstølan sti og løypelag

Osmund Ueland
styreleder

 

Vedlegg: Kart Nes Østmark

 

Løypene fra Vardefjell

Lørdag 18. mars ble det en tur til Vardefjell. Nydelig vær selv om det blåste noe på toppen.

Prikken over i-en var løypene 🙂

Kan du tenke deg å bidra?

Se dokumentet i pdf for å få god lesbarhet med kolonner «Kan du tenke deg å bidra» i pdf

 

KAN DU TENKE DEG Å BIDRA ?

Buvasstølan sti- og løypelag har de siste årene lagt ned en stor innsats med mye dugnad og store investeringer. Flotte løyper og stier, løypemaskin, servicebygg, Buvatn brygge, web-kameraer og nettsider. Vi skal fortsatt utvikle området og gjennomføre nye prosjekter og anlegg. Men etter hvert vil nå mesteparten av innsatsen vår rette seg mot drift og vedlikehold av det vi har etablert. Til dette trenger vi frivillige som ønsker å bidra. Vi ser for oss at det etablere mindre grupper/eller komitéer som får ansvar for løpende drift av sine områder. Vi ønsker også å fordele ansvar for disse områdene blant styrets medlemmer
Dersom du kunne tenke deg å bidra på ett eller flere av områdene som er listet opp under, ville det være fint om du sendte en melding til post@buvatn.no GRUPPE: Oppgaver:
Festkomité
Organisere fester og andre sosiale tilstelninger. F.eks. grillfest Buvatn brygge (med kulturinnslag, notfiske etc.), høstfest med dans … (I tilknytning til dugnadene?)
Skilting og rydding
Skilting av stier og skiløyper. Vedlikehold rydding av vegetasjon. Informasjonstavler i hele BSLL sitt område. Årlig gjennomgang og supplering. Oppdatering av kart ved behov. Samarbeid med naboforeninger om skilting.
Løypekjøring, løypemaskin og servicebygg
Løypekjøring, organisere løypekjøring, vedlikehold og service av løypemaskin, vedlikehold av servicebygg, informasjon på hjemmeside og face book om løypeforhold ved behov (når det er tvil om det blir kjørt)
Buvatn brygge
Organisere jevnlig tilsyn og rengjøring av do, rydding av området, tilsyn med båter og brygge, sette ut og ta opp brygge og båter (fast innslag i dugnad vår og høst).
Dugnad og anlegg
Planlegge og organisere dugnader vår og høst i samråd med andre grupper. Gjennomføre nye «anlegg» (opparbeiding av nye stier/veier, benker/bord, gapahuker osv.)
Hugarhaugrennet
Organisere og videreutvikle Hugarhaugrennet, inkludert premiering og loddsalg, akekonkurranse og andre konkurranser
Informasjon
Holde vedlike/oppdatere hjemmeside og face book. Legge ut informasjon i samråd med styret og komitéer.
Løpende kontakt med øvrige foreninger i Nes Østmark for å få ut informasjon av felles interesse.
Lage Nyhetsbrev til BSLL sitt nettverk, samarbeidspartnere og næringsliv.
WEB kameraer
Sjekke at kameraene fungerer etter hensikten, holde vedlike batterier og kasser.
Administrasjon
Kontaktperson for salg av kart. Følge med på når der er mulighet for å søke om ekstern finansiering, lage søknader mm.
Styret i BSLL, 6. mars 2017.

 

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 13. april 2017

Innkalling til årsmøte 13.april 2017 i pdf

Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag Buvatn, 6. mars 2017.

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 13. april, kl. 14.00 på Engene fjellstue.
Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte, og startet kl. 14.00.
Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering av kaffe og kaker.

Årsmøte skal behandle:
1. Årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandling av nye tiltak:
• Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år
• Investeringer 2017
• Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2018.
5. Vedta foreningens budsjett for 2017 – drift og investeringer
6. Valg
a) leder for et år (Osmund Ueland har meddelt valgkomiteen at han går ut av styret)
b) nestleder for to år
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år
d) revisor
e) valgkomite på 3 personer
7. Eventuelt
Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 41656001.
Styret vil lage saksfremlegg og Årsmelding, og legge de ut på nettsiden senest 10 dager før Årsmøte. Varsel vil bli sendt når dette gjøres.
Årsmeldingen vil bli lagt i posten innen 24. mars sammen med to eksemplar av vår nye kart over Nes Østmark.
Styret vedlegger også en oversikt på oppgaver i foreningen fremover, og oppfordrer hytteeierne til å melde tilbake hvor de kunne tenke seg å bidra – Se vedlegg: ”Kan du tenkte deg å bidra”?
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og det mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.

Vennlig hilsen
Buvasstølan sti- og løypelag
Osmund Ueland
Styreleder, sign.

Vedlegg: ”Kan du tenke deg å bidra”?

Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 416 56 001 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700

KAN DU TENKE DEG Å BIDRA ?
Buvasstølan sti- og løypelag har de siste årene lagt ned en stor innsats med mye dugnad og store investeringer. Flotte løyper og stier, løypemaskin, servicebygg, Buvatn brygge, web-kameraer og nettsider. Vi skal fortsatt utvikle området og gjennomføre nye prosjekter og anlegg. Men etter hvert vil nå mesteparten av innsatsen vår rette seg mot drift og vedlikehold av det vi har etablert. Til dette trenger vi frivillige som ønsker å bidra. Vi ser for oss at det etablere mindre grupper/eller komitéer som får ansvar for løpende drift av sine områder. Vi ønsker også å fordele ansvar for disse områdene blant styrets medlemmer
Dersom du kunne tenke deg å bidra på ett eller flere av områdene som er listet opp under, ville det være fint om du sendte en melding til post@buvatn.no GRUPPE: Oppgaver:
Festkomité
Organisere fester og andre sosiale tilstelninger. F.eks. grillfest Buvatn brygge (med kulturinnslag, notfiske etc.), høstfest med dans … (I tilknytning til dugnadene?)
Skilting og rydding
Skilting av stier og skiløyper. Vedlikehold rydding av vegetasjon. Informasjonstavler i hele BSLL sitt område. Årlig gjennomgang og supplering. Oppdatering av kart ved behov. Samarbeid med naboforeninger om skilting.
Løypekjøring, løypemaskin og servicebygg
Løypekjøring, organisere løypekjøring, vedlikehold og service av løypemaskin, vedlikehold av servicebygg, informasjon på hjemmeside og face book om løypeforhold ved behov (når det er tvil om det blir kjørt)
Buvatn brygge
Organisere jevnlig tilsyn og rengjøring av do, rydding av området, tilsyn med båter og brygge, sette ut og ta opp brygge og båter (fast innslag i dugnad vår og høst).
Dugnad og anlegg
Planlegge og organisere dugnader vår og høst i samråd med andre grupper. Gjennomføre nye «anlegg» (opparbeiding av nye stier/veier, benker/bord, gapahuker osv.)
Hugarhaugrennet
Organisere og videreutvikle Hugarhaugrennet, inkludert premiering og loddsalg, akekonkurranse og andre konkurranser
Informasjon
Holde vedlike/oppdatere hjemmeside og face book. Legge ut informasjon i samråd med styret og komitéer.
Løpende kontakt med øvrige foreninger i Nes Østmark for å få ut informasjon av felles interesse.
Lage Nyhetsbrev til BSLL sitt nettverk, samarbeidspartnere og næringsliv.
WEB kameraer
Sjekke at kameraene fungerer etter hensikten, holde vedlike batterier og kasser.
Administrasjon
Kontaktperson for salg av kart. Følge med på når der er mulighet for å søke om ekstern finansiering, lage søknader mm.
Styret i BSLL, 6. mars 2017.

360 fra Vardefjell

Se på 360-utsikten fra Vardefjell!

Filmen er ikke laget for at man skal slippe å gå turen – helt omvendt – bruk løypene og kom dere på toppen! 🙂

Tusen takk til Thomas Mørch for filmen og Sjur som kjørte «taxi’en»!

Klikk på bilde for å se filmen.

Supre skiløyper

Etter en vinterstart med lite snø, har det nå kommet såpass mye at løypekjørerne og utstyr får vist hva de er gode for. Her er en hyggelig hilsen fra Gunhild og Lars.

Vi var på hytta fra torsdag 2. til søndag 5. mars og fikk da gått store deler av løypenettet. Vi var rundt Tryteholrunden, Stormyrrunden, forbi Sjøhovda mot Vardefjell og deler av Eventyrløypa. Nå var det helt perfekte kjørte skiløyper! Kunne ikke blitt bedre løyper disse dagene, så all honnør til løypekjørerne?

Spesielt på fredag møtte vi mange andre skiløpere i løypene, det er artig at mange bruker dem……

Mvh. Gunhild og Lars Krangnes