Nyere løypemaskin til Buvatn 22.11.2014.jpg

Ny løypemaskin på plass Buvatn 22. november 2014!

 

Ny løypemaskin på plass Buvatn 22. november 2014!

 

Vår nye løypemaskin Paana 125, 2007 modell, som har gått 1000 timer er kjøpt til kr. 500.000,- og betalt kontant ! Ikke dårlig av foreningen.

Kjøpekontrakt er undertegnet og maskinen er ankommet Buvatn.

Arbeidet med å forberede bygging av nytt serviceanlegg (plassering, tegning/innhold og tillatelser) er også i gang.

 

Maskinen har, etter at Tomas hentet den på Hurum, vært gjennom lettere service og polering.

GPS er innmontert, slik at alle skal kunne følge status i kjøringen av Eventyrløypa og våre lokale løyper på våre nettsider når kjøringen starter.

 

Opplæring:

All tidligere servicehistorikk fra Hurum Turistforening er nå ført over til oss gjennom leverandøren Antra AS.

Ole Henrik Line- Andersen er nå vår HMS sjef og tar også ansvar for opplæring av kjørerne i samarbeid med Tomas Hansen.

Det skilles mellom 2 typer opplæring, sertifisert og dokumentert opplæring. Sertifisert opplæring er det samme som maskinfører bevis.

En løypemaskin er ikke klassifisert som en masseforflytningsmaskin og er derfor ikke underlagt en sertifisert opplæring. Alle som er eiere av en maskin er imidlertid pliktig til å utføre en dokumentert opplæring. En slik opplæring er det ingen fast mal for men skal gjenspeile at kjører har fått en slik opplæring at maskinen håndteres trykt.

 

Ut fra HMS-sjefens lange erfaring i Skiforeningen og Thomas tilsvarende erfaring fra salg av slike maskiner, er det utarbeidet et forenklet opplæringsprogram for BSLL kjørere. I korte trekk er dette:

 

  1. Gjennomgang av maskinens oppbygging og vedlikehold med alle kjørerne samlet.
  2. Det legges stor vekt på riktig sporsetting og bruk av skjer for å bygge gode løyper.
  3. Hver enkelt kjører en runde med en instruktør (Ole Henrik eller Tomas) ved siden av.
  4. Det utstedes et BSLL kjørebevis i to eks, underskrevet av løypesjef, HMS-sjef og kjører.

For nærmere informasjon, kontakt Sjur Bidne (901 30 830), som er styrets ansvarlige for alt som har med løyper og løypekjøring å gjør.

sparebank1.png

Sparebank1 Regnskapshuset Hallingdal AS

Sparebank1 Regnskapshuset Hallingdal AS ønsker å bidra til et løft for Nes Østmark og støtter BSLL sitt initiativ med penger.

BSLL oppfordrer sine medlemmer til å gjøre bruk av foreningens sponsorer!

Bronn__Energiboring.png

Brønn & Energiboring Buskerud

Brønn & Energiboring Buskerud v/ Hans Tandberg er nå samarbeidspartner til BSLL og ønsker å bidra til Et løft for Nes Østmark.

BSLL takker for støtte i 2 år, og anbefaler alle hytteeiere i Nes Østmark som skal bore etter vann, å kontakte Brønn & Energiboring Buskerud.

josvanger-logo.png

Josvanger Møbelsnekkeri v/ Arne Josvanger

Josvanger Møbelsnekkeri v/ Arne Josvanger, telefon 32070390/91576545 ønsker å bidra til et løft for Nes Østmark, og støttet BSLL sitt initiativ med penger.

BSLL oppfordrer sine medlemmer til å bruke Josvanger.

Broten_Bronnboring.png

BRÅTEN Brønnboring v/ Are Bråten

BRÅTEN Brønnboring v/ Are Bråten, som har boret flere hull etter vann på Buvatn, er i dag blitt samarbeidspartner til BSLL.

Vi takker for bidraget og anbefaler alle hytter i Nes Østmark å kontakte BRÅTEN Brønnboring når det skal bores etter vann.

Comfort.png

Comfort – Hallingdal Varme & Sanitær

Comfort – Hallingdal Varme & Sanitær v/daglig leder Ole Lie, er opptatt av å bidra til at Nes Østmark får det planlagte løft med nyere løypemaskin som kjører Eventyrløypa fra Gol grensen til Flå grensen hver helg og i vinterferie og Påskeferie.

Selskapet er i dag blitt samarbeidspartner til BSLL og vi takker for flott bidrag og anbefaler alle hytter i Nes Østmark å bruke Hallingdal VVS!

MA Entreprenør .png

MA Entreprenør AS støtter nå vårt arbeid.

MA Entreprenør AS støtter nå vårt arbeid for et Løft for Nes Østmark i 2 år.

BSLL takker og synes det er flott at så mange bedrifter nå ønsker å bidra til vårt arbeid.

 

TS-bygg-og-membran.png

Ts Bygg & Membran AS v/ Tølleiv Skulason

Ts Bygg & Membran AS v/ Tølleiv Skulason synes BSLL gjør en svært viktig jobb for hele Nes Østmark, og støtter oss nå økonomisk i 2 år.

BSLL takker stort for bidraget og anbefaler hans selskap.