Velkommen til påskefjellet!

Det blir verken Hugarhaugrenn eller Årsmøte BSLL i påsken i år.

På grunn av restriksjonene rundt pandemien er vi dessverre nødt til å avlyse
Hugarhaugrennet også i år.
Årsmøtet tar vi etter dugnaden 12.juni (dugnaden er flyttet fra 5.juni).

Vi minner også om kommunens smittevernregler. Hvis din hjemkommune har andre
smittevernregler enn Nesbyen, er det de strengeste reglene som gjelder.

Nesbyen kommune ønsker dere velkommen til hytta i påskeferien.
• Man må være frisk, ikke i karantene eller i isolasjon. (Husk at man er i karantene etter
koronatest – frem til svar foreligger)
• Dersom man besøker butikker/serveringssteder i Nesbyen, må man være nøye med å følge
smittevernreglene.
Det er påbud om bruk av munnbind!
Forsøk å handle på tider med liten trafikk.
• Følg de nasjonale smittevernrådene – holde avstand både ute på tur, i heis-kø, på butikker
og andre offentlige steder.
• Det er tillatt med 5 personer på besøk i hytta i tillegg til egen husstand
• Se info: Regjeringens anbefalinger for påsken

Vennlig hilsen
Styret BSLL

Informasjon om strømsaken

En arbeidsgruppe har uavhengig av sti- og løypelaget jobbet videre med nettilknytning i Nes Østmark. Informasjon om arbeidet finner du her.

Planer for nytt hytteområde ved Buvatn.

Tre grunneiere ved Buvatn har satt i gang planarbeid for utbygging av et større hyttefelt i lia ovenfor Buvatn. Varsel om oppstart av planarbeidet finner du her .  Styret i BSLL og Veglaget har sendt en felles uttalelse til varselet om oppstart av planarbeidet.  Denne uttalelsen finner du her.

 

Protokoll fra styremøte i BSSL 2. Oktober 2020

Protokoll kan leses her.

bilde.jpg

Referat fra årsmøtet til veglaget 18. Juli 2020

Referat fra årsmøtet til veglaget 18. Juli 2020 kan leses Her