Nyhetsarkiv

Spørreundersøkelse fra Nesbyen Kommune i samarbeid med TØI

Vi har fått følgende melding fra Nesbyen kommune som vi ønsker å dele med våre medlemmer. Til hyttevelforeninger i Nesbyen kommune! Nesbyen kommune sammen med noen andre kommuner og Viken fylkeskommune gjennomfører nå en spørreundersøkelse om tjenester og utviklingsarbeid i regionen. Undersøkelsen blir ledet av Transportøkonomisk institutt og vil vare i perioden fram til høstferien. […]

Dugnad 10. juni kl. 10

Velkommen på dugnad lørdag 10. juni kl. 10. Møt opp ved garasjen med motorsag og drill, om du har, og med tykt lag med solkrem. Det skal bli strålende vær! Veglaget har sin dugnad samme dag med oppmøte kl. 09. Kaffe, kake og sosialt samvær med hyttenaboer ved garasjen kl. 14. Vel møtt!  

Klubbe

Protokoll fra Årsmøte 2022 BSLL og Veglaget

Takk for hyggelig årsmøte og godt oppmøte. Her er protokoll fra begge årsmøtene 2022. Protokoll årsmøte veglaget 2022 Protokoll Årsmøtte BSLL 2022

Klubbe

Innkalling til Årsmøte for veglaget 2023.

Innkalling for veglaget skjærtorsdag 2023 

Klubbe

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 6. april 2023

Velkommen til årsmøte torsdag 6. april 2023 på Engene Fjellstuen. Innkalling med årsmelding, saksliste og vedlegg kan leses her: Årsmelding for BSLL 2022

Minneord etter Knut Idar Engene

Kjære Kikkan! Det var med vantro og sorg jeg i dag mottok budskapet om din bortgang. Jeg kjenner på et stort savn og en stigende uro over at en som har satt varige minner hos meg har gått bort så altfor tidlig! Fra jeg var liten gutt og var med min far som skulle flytte […]

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie,

Veilaget har brøyteavtale med Knut Andre Lie, han skal holde: -Bagnvegen og Buvassvegen åpen hele vinteren. -Private veier som har avtale med Knut Andre blir brøyta alle helger. -Jul, vinterferie og påske blir det brøytet oftere, etter behov. Ønsker noen å ha mer brøyting må de kontakte Knut Andre Lie. Knut Andre Lie har telefon nr […]

Ny hytteby ved Buvatn,

Vi har hatt dette opp til behandling i styret og mener det er riktig å imøtekomme medlemmene som har engasjert seg og la de få inn dette som et debattinnlegg. Les vedlegg her. Ny hytteby ved Buvatn. Buvatn, Nes Østmark – detaljreguleringsplan – Sluttbehandling.

Dugnad i Veglaget 18.06.2022

Velkommen til dugnad  veglaget Lørdag 18. Juni 2022. Se linken her.  

Protokoll fra Veglagets årsmøte 14.April 2022

  Protokoll fra Veglagets årsmøte 14.April 2022 kan du lese her.    

Innkalling til Årsmøte 14. April 2022 for veglaget.

Innkalling til årsmøte for 2021. Håper vi ser mange av dere i år etter flere år der vi ikke har kunne møttes på Engene Fjellstue. Veglaget starter årsmøtet kl. 1100 også følger BSLL på. Vel møtt 😊 Innkalling til årsmøte for 2021.

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021

Protokoll fra veglagets årsmøte 12.Juni 2021 kan leses her.

Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21

Protokoll fra Årsmøte i BSLL 12.06.21 kan leses her.

Klubbe

Innkalling til Årsmøte 2021 for veglaget.

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmelding 2020 Buvasstølan sti- og løypelag

Årsmelding 2020 Buvasstølan sti- og løypelag kan leses her.    

Klubbe

Innkalling til Årsmøte 12.Juni 2021

Årsmøte i BSLL gjennomføres 12.juni 2021 kl 15.00, på Buvatn brygge. (utsatt fra påsken grunnet Covid 19) Møtet avvikles sammen med Veglagets årsmøte, som starter kl. 14:30. Årsmøtet holdes fysisk, og ute, forutsatt at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Håper vi ses der. Innkalling til Årsmøte 12.Juni 2021

Velkommen til påskefjellet!

Det blir verken Hugarhaugrenn eller Årsmøte BSLL i påsken i år. På grunn av restriksjonene rundt pandemien er vi dessverre nødt til å avlyse Hugarhaugrennet også i år. Årsmøtet tar vi etter dugnaden 12.juni (dugnaden er flyttet fra 5.juni). Vi minner også om kommunens smittevernregler. Hvis din hjemkommune har andre smittevernregler enn Nesbyen, er det […]

Informasjon om strømsaken

En arbeidsgruppe har uavhengig av sti- og løypelaget jobbet videre med nettilknytning i Nes Østmark. Informasjon om arbeidet finner du her.

Nyttårshilsen fra lederen.

Nyttårshilsen fra lederen kan leses her.

Planer for nytt hytteområde ved Buvatn.

Tre grunneiere ved Buvatn har satt i gang planarbeid for utbygging av et større hyttefelt i lia ovenfor Buvatn. Varsel om oppstart av planarbeidet finner du her .  Styret i BSLL og Veglaget har sendt en felles uttalelse til varselet om oppstart av planarbeidet.  Denne uttalelsen finner du her.